Vendi i informacionit për kurset e integrimit

Nëse dëshironi të merrni pjesë në një kurs integrimi, ju merrni tek vendi i informacionit për kurset e integrimit në bashki informacione për ecurinë e kursit të integrimit dhe këshilloheni, cilat kurse integrimi janë më të mirat për ju. Ju lutemi sillni me vete tek vendi i informacionit pasaportën tuaj dhe, nëse ekziston, një vendim të ardhurash mbi tërheqjen e të hollave të II-ta të papunësisë ose të të hollave të banimit. Nëpërmjet kësaj mund të shtrohet tek Enti Federal për Migracion dhe Refugjatë ("BAMF") një kërkesë për çlirimin nga shpenzimet. "BAMF"-i vendos, nëse ju do të mund të çliroheni nga kontributi i kostove. Nëse e keni kaluar me sukses kursin, ju merrni një certifikatë mbi njohuritë gjuhësore të nivelit B1 si dhe një vërtetim mbi pjesëmarrjen në testin "Të jetosh në Gjermani". Të gjithë, të cilët nuk janë të detyruar për pjesëmarrjen në një kurs integrimi, mund të shtrojnë po ashtu direkt tek një mbartës kursi një kërkesë për lejimin në një kurs integrimi.

Udhëzues rreth kursit të integrimit