Uklanjanje otpada

U Heilbronnu se otpad odlaže u kantama za ostatno kućno smeće, u kantama za biološki otpad, u žutim vrećama odn. žutim kantama (za lagane ambalaže), u plavim kantama (stari papir) kao i u dvorištima za reciklažu. Kante za otpad su vlasništvo grada Heilbronna. Da bi ste dobili potrebne kante za smeće ili da se odveze krupni otpad, obratite se direktno komunalnom poduzeću za uklanjanje otpada. U slučaju da se selite unutar Heilbronna, ponesite Vaše kante za smeće sa sobom, ako na novoj adresi nema zajedničkih kontejnera. Ako se odselite iz Heilbronna, morate se prijaviti kod komunalnog poduzeća, kako bi se oni pobrinuli da se kante ili posude za odlaganje otpada odvezu. Uzimanje kanti za smeće sa sobom (kod preseljenja) ili potreban dolazak po njih (kod odseljenja) mora se komunalnom poduzeću za odvoz otpada pismeno najaviti 14 dana prije preseljenja ili odseljenja.

Daljnje informacije

Aplikacija: Savjetnik za otpad
Aplikacija „Savjetnik za otpad“ od komunalnih poduzeća grada Heilbronna podsjeća na pražnjenje ostatnog kućnog smeća, kante za biološki otpad, plave i žute kante/vreće; pruža informacije, kako i gdje se otpad treba ukloniti; navodi rokove/dane za sakupljanje zagađenih tvari kao i ostatke od obrezivanja drveća i žbunja/grmlja; pokazuje sve lokacije centara za reciklažu te mjesta za sakupljanje otpadnog stakla i starih tekstilija, odjeće itd.;  pokazuje prodajna mjesta za vreća za ostatno smeće; pomoću routinga pomaže pronaći spomenute lokacije.

Dužnost čišćenja pločnika i sipanje pijeska zimi u slučaju poledice
Za uklanjanje snijega i leda sa pločnika uglavnom su zaduženi vlasnici zemljišta i kućevlasnici. Da li ste Vi kao stanari dužni ukloniti snijeg i led, to je individualno regulirano u Vašem najamnom ugovoru.

Vremena obaveznog čišćenja i posipavanja
Pločnici moraju biti očišćeni i posipani od ponedjeljka do subote do 08:30 sati, nedjeljom i praznicima do 09:00 sati. Dužnost čišćenja završava u 21:00 sat.