Stan

Pogodan stan u idealnom slučaju potražite u oglasima novina, na internetu ili kod stambenih zadruga odn. kompanija. Adrese možete naći u brošuri "Informacije i savjeti za osobe koje traže stan i stanare u Heilbronnu" koja se može preuzeti s interneta. Imajte na umu da većina najmodavaca kod potpisivanja ugovora za najam stana zahtjeva kao garanciju kauciju od dvije do tri osnovne mjesečne najamnine