Pristupačnost bez prepreka i inkluzija

U Heilbronnu otprilike 10% ovdje živećih ljudi imaju priznatu tešku invalidnost. Još više ljudi s invaliditetom dolazi svakodnevno u grad na posao, pohađaju brojne raznorazne škole ili da bi aktivno proveli svoje slobodno vrijeme. Gradska uprava pridaje veliku važnost provođenju pristupačnosti bez prepreka i inkluziji. Inkluzija, između ostalog, znači ravnopravan suživot ljudi sa i bez invaliditeta kao i bezpreprečni pristup javnom životu.

Od 2016. godine grad Heilbronn ima povjerenicu za inkluziju. Ona je kontaktna osoba za sva pitanja na temu "pristupačnost bez prepreka" i "inkluzija". U okviru njezinog rada ona je, između ostalog:

  • povjerenica za stanovnike s invaliditetom i njihovu rodbinu u svim pdručjima života kao i pravobraniteljica kod pritužbi.
  • savjetnica gradske uprave o potrebama osoba s invaliditetom.

Ona je se zalaže za to:   

  • da osobe s invaliditetom mogu ravnopravno i samoodređeno sudjelovati u društvenom životu.
  • da se odstrane prepreke.
  • da se provede UN-ova Konvencija o pravima osoba s invaliditetom u Heilbronnu
  • da se društvo senzibilizira za potrebe osoba s invaliditetom i da se inkluzija u svijesti javnosti podrazumijeva sama po sebi.

Radno mjesto povjerenice za inkluziju podržava Ministarstvo za socijalna pitanja i integraciju iz sredstava pokrajine Baden-Württemberg.