Centar za socijalnu skrb

Psihička oboljenja, ali i tjelesne, duševne ili mentalne smetnje mogu dovesti do toga da se ljudi više ne mogu potpuno ili djelomično brnuti o svojim poslovima. Često te osobe onda trebaju skrbnika koji im pomaže u pravnim pitanjima. Skrb se uspostavlja samo u slučaju da na raspolaganju ne stoje neke druge pomoći. Skrb se može izbjeći, ako je već ovlašten povjerenik ili povjerenica ili ako se još može opunomoćiti. Preduvjet za to je da je opunomočitelj/ca u vrijeme davanja punomoći poslovno sposoban/na. Obrasce za poticanje zakonske skrbi možete dobiti kod centra za socijalnu skrb grada Heilbronna. Bitni zadaci centra za socijalnu skrb Heilbronn su:

  • opće informacije o punomoćima za brigu u slučaju nesposobnosti, o izjavama za skrb i izjavama pacijenta  
  • opće informacije i savjetovanje oko pravnih pitanja o skrbništvu
  • savjetovanje članova obitelji/porodice koji žele preuzeti skrb ili ju već vrše    
  • ovjere potpisa na punomoćima za brigu i na izjavama o skrbi  (uz naplatu naknade od 10 € po primjerku)
  • potpora suda za skrbništvo kod procijene potrebe i opsega zakonske skrbi, predlaganje prikladnih srkbnika, pridobivanje i podrška profesionalnih skrbnika
  • vršenje skrbništava 

Za daljnja pitanja Vam na raspolaganju stoje radnici i radnice centra za socijalno skrbništvo grada Heilbronna.