Matična služba

U prostorijama ureda za građane nalazi se i matična služba koja je, između ostalog, nadležna za: 

 • prijavu sklapanja braka
 • prijavu rođenja djeteta 
 • prijavu smrtnog slučaja 
 • priznavanje strane sudske presude o razvodu braka 
 • izdavanje isprava 
 • potvrdu o slobodnom bračnom stanju (za sklapanje braka u inozemstvu) 
 • sklapanje braka 
 • ispis iz crkve
 • izmjenu imena 
 • priznavanje očinstva

Za gradske dijelove Biberach, Frankenbach i Kirchhausen nadležne su isključivo tamošnje matične službe u uredima za građane.

 

U prostorijama ureda za građane nalazi se i matična služba koja je, između ostalog, nadležna za: 

 • prijavu sklapanja braka
 • prijavu rođenja djeteta 
 • prijavu smrtnog slučaja 
 • priznavanje strane sudske presude o razvodu braka 
 • izdavanje isprava 
 • potvrdu o slobodnom bračnom stanju (za sklapanje braka u inozemstvu) 
 • sklapanje braka 
 • ispis iz crkve
 • izmjenu imena 
 • priznavanje očinstva

Za gradske dijelove Biberach, Frankenbach i Kirchhausen nadležne su isključivo tamošnje matične službe u uredima za građane.