Potpora za učenje jezika u dječjem vrtiću

Učenje nemačkog jezika  za svu djecu je integrirano u svakodnevnicu u svim vrtićima u Heilbronnu od prvog dana posjete vrtića. Godinu i pol prije polaska u školu Ured za zdravstvo će provjeriti poznavanje njemačkog jezika djece u okvirupregleda za upis u školu. Ako se tom prilikom ustanovi da je Vašem dijetetu potrebna posebna  potpora za učenje jezika, ono dobiva posebne ponude ili u dječjem obdaništu direktno ili u drugim institucijama. Koji su potpore za učenje jezika dostupne, ovisi o ustanovi. Za više informacija o potpori za učenje jezika obratite se dotičnom dječjem obdaništu.

Popis svih dječjih vrtića u Heilbronnu

 

Daljnje informacije: