Predgovor Ured za participaciju i integraciju

Drage nove građanke, dragi novi građani,

Uspješna integracija počinje s kulturom dobrodošlice. Ali sama izjava dobrodošlice nije dovoljna. Dobre strukture i pozitivan stav prema novom su između ostalog preduvjet da se ljudi iz drugih zemalja mogu ovdje prilagoditi. Pri tome nije važno samo uzajamno upoznavanje na početku, već kontinuirani proces za miran suživot u raznolikosti i interkulturalnosti. 

Savjetodavno vijeće za participaciju i integraciju koji se predstavlja u dijelu A ove brošure, o tome kaže: „Naš zadatak je da u dijalogu posredujemo između kultura. Radimo za zajedništvo građanki i građana Heilbronna, bez obzira na njihovo porijeklo. Jer raznolikost kultura spada u brend grada isto tako kao  zgodna Katica*) i impresionirajuća crkva sv. Kilijana. Želimo da Heilbronn postane dom za stanovnike svih nacionalnosti koje ovdje žive i za to se ofenzivno zalažemo. Savjetodavno vijeće sebe vidi i kao mrežu kultura za dobrobit svih građana Heilbronna.“

U ime savjetodavnog vijeća za participaciju i integraciju

____

*)  Glavni lik drame "Das Kätchen von Heilbronn“ (Katica iz Heilbronna), Heinrich von Kleist  (1777-1811).