Εύρεση εργασίας

Εάν θέλετε να εργαστείτε, θα πρέπει να ενεργοποιηθείτε οι ίδιοι σας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να βρείτε μια θέση εργασίας, πχ μέσω:

  • του οργανισμού απασχόλησης της Χαϊλμπρόν
  • του κέντρου εργασίας Χαϊλμπρόν
  • εφημερίδων με αγγελίες θέσεων εργασίας
  • Διαδικτύου (σελίδες προσφοράς εργασίας)
  • ιστοσελίδων εταιρειών
  • γραφείων στελέχωσης εργατικού δυναμικού
  • εγγραφής σε ένα κοινωνικό δίκτυο επαγγελματιών

Περαιτέρω πληροφορίες: