Отговорничка за бежанците

От януари 2016 г. има отговорничка за бежанците в град Хайлброн. Тя работи в Службата за семейството, младежта и възрастните хора и се занимава с всички теми, свързани с работата с бежанците в Хайлброн. Отговорничката за бежанците е в контакт с различни служби, учреждения и организации и инициира и координира проекти, свързани с работата с бежанците. Тя отговаря и за съвместната работа с работната група за работа с бежанци и с доброволците в домовете за бежанци.