İkamet hakkı

Teşvikli bir daireye taşınabilmek için ikamet hakkı belgesine (Wohnberechtigungsschein) ihtiyacınız var. İkamet hakkını almak için başvuru formunu Planungs- und Baurechtsamt'taki Service Center Wohnen'den ve de tüm Vatandaşlık Dairelerinden temin edebilirsiniz. Başvuru formları internette bulunmaktadır.