Koruma dairesi

Psikolojik rahatsızlıklar ve de fiziksel veya ruhsal özürlülükler insanların kendi işlerini tam olarak veya hiç halledememesine sebep olabilirler. Çoğu zaman mağdurlar resmi işleri için kendileriyle ilgilenecek bir kişiye ihtiyaç duyabilirler. Böyle bir koruma, başka yardımların olamayacağı durumlarda ayarlanabilir sadece. Güvenilir bir kişi önceden vekil olarak tayin edilmişse veya edilebiliyorsa bu koruma reddedilebilir. Bunun için ön koşul, vekalet veren kişinin vekalet verildiği zaman ehil olmasıdır. Yasal bir koruma için başvuru formlarını Heilbronn kentinin koruma dairesinden temin edebilirsiniz. Heilbronn koruma dairesinin başlıca görevleri

 • Tedbir yetkisi, bakım ve koruma yetkisi ve hasta talimatnamesi ile ilgili genel bilgiler
 • Koruma yetkisi le ilgili genel bilgiler ve danışma
 • Koruma üstlenmek isteyen veya üstlenmiş yakınlara danışma
 • Tedbir yetkisi ve koruma yetkisine ilişkin imza tasdiki (nüsha başına 10 Euro’luk harç karşılığında)
 • Yasal bir korumanın gerekliliği ve kapsamı ile ilgili yapılacak denetlemede vesayet mahkemesine destek, uygun bir kişinin koruma olarak önerisi, profesyonel bakıcıların kayanılması ve desteği
 • Korumacılığın rehberliği

Psychische Erkrankungen, aber auch körperliche, geistige oder seelische Behinderungen können dazu führen, dass Menschen sich ganz oder teilweise nicht mehr um ihre Angelegenheiten kümmern können. Oft brauchen Betroffene dann eine Betreuungsperson, die bei rechtlichen Angelegenheiten unterstützt. Eine Betreuung wird nur eingerichtet, wenn keine alternativen Hilfen zur Verfügung stehen. Vermieden werden kann eine Betreuung, wenn bereits eine Vertrauensperson bevollmächtigt wurde oder noch bevollmächtigt werden kann. Voraussetzung hierfür ist, dass der Vollmachtgeber zum Zeitpunkt der Ausstellung der Vollmacht geschäftsfähig ist. Vordrucke zur Anregung einer gesetzlichen Betreuung können Sie bei der Betreuungsbehörde der Stadt Heilbronn erhalten. Wesentliche Aufgaben der Betreuungsbehörde Heilbronn

 •  Allgemeine Informationen zu Vorsorgevollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen
 • Allgemeine Informationen und Beratung zu Fragen des Betreuungsrechts
 • Beratung von Angehörigen, die eine Betreuung übernehmen möchten oder bereits führen
 • Unterschriftsbeglaubigungen auf Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen (gegen eine Gebühr von 10 Euro pro Exemplar)
 • Unterstützung des Betreuungsgerichts bei der Prüfung der Erforderlichkeit und des Umfangs einer gesetzlichen Betreuung
 • Vorschlag geeigneter Betreuer, Gewinnung und Unterstützung von Berufsbetreuern
 • Führung von Betreuungen

Für weitere Fragen steht Ihnen die Betreuungsbehörde der Stadt Heilbronn zur Verfügung.