Sosyal sigorta

Almanya’da halkın hemen hemen %90’ının sosyal sigorta yükümlülüğü vardır veya kendileri gönüllü olarak sigortalıdırlar. Alman sosyal sigortası yasal bir sigorta sistemidir ve büyük yaşam risklerine ve hastalık, işsizlik, yaşlılık, iş kazası gibi sonuçlarına karşı maddi bir koruma sunmak istiyor. Sosyal sigorta şu alanları kapsamaktadır:

  • Devlet işsizlik sigortası işsizlik durumunda geçimi güvence altına almak istiyor
  • Devlet emeklilik sigortası üyelerini yaşlılıkta ve geride bıraktığı yakınlarını iş görememezlik ile maluliyet ve ölüm durumunda güvence altına almak istiyor
  • Devlet hastalık sigortası sağlığa kavuşulması gibi durumlarda destek veriyor
  • Devlet kaza sigortası (iş) kazası durumunda çalışabilme yeteneğini tekrar yerine getirmek istiyor.
  • Devlet bakım sigortası bakıma muhtaç kişilere maddi destek sağlamak istiyor.

Daha fazla bilgi: