Shkolla e lartë

Me zgjerimin e vazhdueshëm të kompleksit të arsimit në buzë të pjesës së brendshme të qytetit të Hailbronit, zhvillohet Hailbroni gjithmonë e më tepër si një qytet studentësh. Shkollat e larta të mëtejshme e bëjnë Hailbronin në një qytet studentësh:

  • Shkolla e lartë e Hailbronit - teknikë, ekonomi dhe informatikë (HHN)
  • Shkolla duale e lartë Baden-Vyrtemberg Hailbron me "Center for Advanced Studies" (CAS) të DHBW (Shkolla e lartë duale Baden-Vyrtemberg)
  • "German Graduate School of Management and Law Heilbronn" (GGS).
  • Shkolla e lartë "DIPLOMA" - Qendra e studimeve Hailbron
  • Technische Universität München - Campus Heilbronn

Paketë përshëndetjeje për studentët
Studentët e shkollës së lartë në Hailbron dhe të shkollës së lartë duale Baden-Vyrtemberg marrin gjatë regjistrimit të parë të një vendbanimi të parë në Hailbron një kupon blerjeje dhe alternativ një biletë semestri ose një kupon të teatrit të Hailbronit.