Të holla banimi

Nëpërmjet të hollave të banimit ju merrni një shtesë për qiranë ose një shtesë për ngarkimin e hapësirës së banimit të përdorur për vete Familje ose persona të veçantë me të ardhura të ulëta kanë mundësinë, të bëjnë një kërkesë për të holla banimi. Kërkesa për të holla banimi mund të bëhet tek të gjitha seksionet e qytetarëve ose tek seksioni për familje, të rinj dhe të moshuar.

Formularë të mëtejshëm

Informacione të mëtejshme