Carsharing

Në Hailbron ka ndërmarrje të ndryshme për "Carshering", të cilat ofrojnë një alternativë ndaj makinës vetjake. Ofruesi më i madh në Hailbron është "Stadtmobil". Në disa stacione të shpërndara mbi qytet qëndrojnë makina të gatshme për pjesëmarrësit. Për përdorimin e automjeteve regjistrohuni ju më parë tek një ofrues. Më tepër informacione për kushtet dhe për regjistrimin ju gjeni tek ofruesit përkatës dhe në internet nën kërkimin me fjalë "Carshering".