Integrimi

Një integrim i suksesshëm fillon me një kulturë të mirëseardhjes. Por kjo nuk është e përfunduar vetëm me thënien e mirëseardhjes. Struktura të mira dhe një qëndrim pozitiv kundrejt të resë janë ndër të tjera kushte paraprake, me qëllim që njerëzit nga vendet e tjera të ambientohen këtu. Ju gjeni këtu pika kontakti, të cilat ju ndihmojnë individualisht gjatë një fillimi të ri në Hailbron.