Accesibilitate și incluziune

În Heilbronn, aproximativ 10% din persoanele care locuiesc aici au un handicap grav recunoscut. Chiar mai mulți oameni cu dizabilități vin în oraș în fiecare zi pentru a lucra aici, pentru a profita de peisajul școlar diversificat sau pentru a deveni activi în timpul liber. Administrația orașului acordă o mare importanță implementării accesului și incluziunii. Incluziunea înseamnă, printre altele, coexistența egală a persoanelor cu și fără handicap, precum și accesul fără bariere la viața publică.

Din anul 2016, orașul Heilbronn are o responsabilă de incluziune. Este persoana de contact pentru subiectele "Accesibilitate" și "Incluziune". În activitatea ei este printre altele:

  • Reprezentantă pentru rezidenții cu dizabilități și rudele acestora în toate domeniile vieții, precum și mediatoare pentru plângeri.
  • Consultantă la consiliul municipal cu privire la nevoile persoanelor cu dizabilități.

Ea se angajează să se asigure ca:

  •  persoanele cu dizabilități să pooată participa la viața socială pe o bază egală și autodeterminată.
  • barierele să fie dezmembrate.
  • Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap să fie implementată în Heilbronn.
  • Sensibilizarea societății față de nevoile persoanelor cu dizabilități și devenirea incluziunii a unui lucru evident în conştiinţa publică.                                                      

Poziția responsabilei pentru incluziune este susținută de Ministerul Afacerilor Sociale și Integrării din mijloacele landului Baden-Württemberg.