Referaty

Referat I: Referat I kierowany jest przez Nadburmistrza Harry’ego Mergela będącego jednocześnie przewodniczącym Rady Gminy. Referat I jest odpowiedzialny m.in. za kierownictwo administracyjne, Public relations, dział integracji jak i zangażowanie mieszkańców. W kilka sobót w roku nadburmistrz zaprasza na konsultacje z mieszkańcami. Terminy te ogłaszane są wcześniej w mediach i na miejskiej stronie internetowej.

Referat II: Referat II kierowany jest przez Pierwszego Burmistrza Martina Diepgena. Do jego kompetencji należą działy Gospodarka i Finanse, Personel i Organizacja oraz stanowisko Pełnomocniczki ds. Kobiet.

Referat III: Referat III kierowany jest przez panią Burmistrz Agnes Christner. Jej zadania obejmują dziedziny Obsługa mieszkańców, Kultura, Kształcenie i Opieka, Bezpieczeństwo i Porządek publiczny oraz Sprawy socjalne i Zdrowie.

Referat IV: Burmistrz Willfried Hajek jest kierownikiem Referatu IV. Należą do niego dziedziny Budownictwo, Planowanie, Sprawy Mieszkaniowe i Ochrona środowiska.