Aide à l'intégration

Topluma kazandırma yardımı sosyal yardımın özel bir şeklidir. Fiziksel, zihinsel veya ruhsal engelli insanlar tarafından talep edilebilir, şayet bu kişiler engelinden dolayı topluma katılmada önemli ölçüde bir kısıtlanma yaşıyorlarsa veya bir engel ile büyük ölçüde ile karşı karşıya bulunurlarsa. Yardımlar hizmet, mal veya maddi yardım (kisiye özel bütçe) olarak arz edilebilir ve ayakta tedavi, yarı ayakta yarı yatakta tedavi veya yatakta tedavi şeklinde sağlanabilir.  Topuma kazandırma desteğinin amacı, engelli insanların toplum hayatına ortak olma imkanını sağlamak ve onları kendi başlarına bir hayat sürmeye muktedir kılmaktır.

Les prestations d'intégration sont une forme spécifique d'aide sociale. Elles peuvent être perçues par des personnes ayant un handicap physique, mental ou psychique, si ce handicap limite de manière significative leur capacité à prendre part à la vie sociale ou que ce handicap leur fait encourir ce risque.
Les prestations peuvent être allouées sous forme de service, d'avantage en nature ou en espèces (budget personnalisé) ainsi que sous forme d'assistance de jour, d'assistance aux patients partiellement hospitalisés ou d'assistance aux patients entièrement hospitalisés.
L'objectif de l'aide à l'intégration est de permettre aux personnes handicapées de participer à la vie sociale et de leur permettre de vivre de manière autonome.