Здраве

Голям брой здравни заведения, практикуващи лекари и здравни каси предлагат отлично медицинско обслужване в Хайлброн. Общо за Хайлброн лекарите са около 550 – от общопрактикуващи до специалисти кардиолози, невролози и радиолози. Стационарните и амбулаторни грижи в града и окръга се поемат от SLK-Kliniken Heilbronn GmbH (СЛК – клиники Хайлброн ООД) с четири поделения и над 1600 легла, като най-голямото поделение се намира на Аm Gesundbrunnen в Хайлброн.

На сайта на град Хайлброн ще намерите списък на всички лекари от града и окръга Хайлброн. В него са описани и езиците, които владеят сътрудниците в кабинета.

Списък на лекари

Здравна служба
Градската здравна служба е център за обслужване на гражданите на град Хайлброн. Тя информира за здравословния начин на живот, за опасностите за здравето и за предпазването от болести. Градската здравна служба акцентира основно върху 

  • услуги от служебни лекари
  • здравеопазване 
  • младежки здравни услуги 
  • младежки стоматологични услуги
  • опазване на здравето и консултации

Дежурни аптеки

Друга информация