Висши Училища

С постоянно разрастващия се образователен комплекс, близо до центъра на града, Хайлброн се превръща все повече в студентски град. Следните висши училища правят Хайлброн град на висшите училища: 

  • Hochschule Heilbronn – Technik, Wirtschaft und Informatik (HHN) (Висши училища Хайлброн – Техника, икономика и информатика)
  • Duale Hochschule Baden-Württemberg Heilbronn (DHBW) (Дуално висше училище Баден-Вюртемберг Хайлброн) с Center for Advanced Studies (CAS)  
  • German Graduate School of Management and Law Хайлброн (GGS) 
  • DIPLOMA Hochschule (Висше училище) - студентски център Хайлброн
  • Technische Universität München - Campus Heilbronn

Поздравителен пакет за студенти
Студенти от Висшето училище Хайлброн и Дуалното висше училище Баден – Вюртемберг Хайлброн получават при първата си регистрация на основно жилище в Хайлброн ваучер за пазаруване и по избор билет за целия семестър за градския транспорт или ваучер за посещение на театъра в Хайлброн.