Финансиране на следването

Препоръчително е преди започване на следване в съответното висше учебно заведение да се информирате за възможностите за финансиране и за студентските такси. За да си финансирате сами следването, има различни възможности или подпомагане:

  • Да подадете молба за насърчаване на образованието (консултации за BAföG чрез Студентското обединение Хайделберг (Studierendenwerk Heidelberg) във Висшето училище Хайлброн)
  • Стипендии
  • Да работите по време на следването
  • Други: заеми, кредити (KfW-студентски кредит / образователен кредит), "Спонсори"

Стипендии: