Занаятчийска камара Хайлброн-Франкен (HWK)

Занаятчийската камара е компетентната служба за всички занаятчийски професии. Ако сте учили в чужбина занаятчийска професия, камарата ще Ви придружи от подаването на молбата до приключване на процедурата (по Закона за установяване на професионалната квалификация (BQFG)). Чрез индивидуална и интензивна консултация ще Ви бъде разяснена процедурата за признаване и посочени възможностите и шансовете. Когато процедурата за признаване приключи, можете в случай на частично признаване да се възползвате от други мерки за квалификация. Занаятчийската камара ще Ви помогне да намерите правилните мерки и ще Ви подкрепи при възможностите за финансово подпомагане. При признаване на професията можете по всяко време да се включите в мерки за усъвършенстване на квалификацията, като например майсторски изпит.