Агенция по труда

Агенция по труда
Агенцията по труда консултира работници и работодатели по всички въпроси относно пазара на труда и местата за стажанти. Основните задачи на Агенцията по труда са: 

  • Посредничество за места за стажанти и работни места 
  • Професионална ориентация
  • Консултации на работодатели
  • Поощряване на професионалното обучение 
  • Поощряване на професионалната квалификация 
  • Поощряване на професионалната интеграция на хора с увреждания 
  • Помощи за запазване и откриване на работни места 
  • Помощи като заместител на заплатата като например помощи за безработни или помощи при неплатежоспособност.

Освен това по темата "Работа в Германия" можете да се обърнете към  Виртуалния център за Добре дошли (Virtuelles Welcome-Center) на Централното бюро за посредничество на чужденци и специалисти (Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)). Там ще получите информационен материал на различни езици и ще Ви насочат към съответното лице за контакти, ако имате нужда от лична консултация. Всички консултации на Агенцията по труда са безплатни за всеки.

Център за работа (Jobcenter)
Центърът за работа обслужва и подпомага лица, които имат право на помощи за безработни II. Целта на Центъра за работа е да осигури работа или обучение и да гарантира прехраната на получаващите помощи. Дали имате право на финансова помощ, ще разберете директно в Центъра за работа. На сайта на Центъра за работа са публикувани молби и формуляри, както и информация на няколко езика.