Служба за регистрация на автомобили

Като новодошли граждани в Хайлброн, моля възможно най-бързо да пререгистрирате превозните си средства в службата за регистрация на автомобили. В следните случаи можете да използвате онлайн-услугите, за да спестите време в службата за регистрация на автомобили:

  • резервация на регистрационен номер по желание
  • регистрация на нов автомобил
  • регистрация, пререгистрация или отписване, съответно промяна на номера
  • вписване на технически промени
  • подаване на молба за замяна на документ
  • износ на автомобил
  • подаване на молба за временен номер
  • запазване на час.

Онлайн ще намерите опис на необходимите документи, които се заплащат.

Test