Koruma dairesi

Psikolojik rahatsızlıklar ve de fiziksel veya ruhsal özürlülükler insanların kendi işlerini tam olarak veya hiç halledememesine sebep olabilirler. Çoğu zaman mağdurlar resmi işleri için kendileriyle ilgilenecek bir kişiye ihtiyaç duyabilirler. Böyle bir koruma, başka yardımların olamayacağı durumlarda ayarlanabilir sadece. Güvenilir bir kişi önceden vekil olarak tayin edilmişse veya edilebiliyorsa bu koruma reddedilebilir. Bunun için ön koşul, vekalet veren kişinin vekalet verildiği zaman ehil olmasıdır. Yasal bir koruma için başvuru formlarını Heilbronn kentinin koruma dairesinden temin edebilirsiniz. Heilbronn koruma dairesinin başlıca görevleri

  • Tedbir yetkisi, bakım ve koruma yetkisi ve hasta talimatnamesi ile ilgili genel bilgiler
  • Koruma yetkisi le ilgili genel bilgiler ve danışma
  • Koruma üstlenmek isteyen veya üstlenmiş yakınlara danışma
  • Tedbir yetkisi ve koruma yetkisine ilişkin imza tasdiki (nüsha başına 10 Euro’luk harç karşılığında)
  • Yasal bir korumanın gerekliliği ve kapsamı ile ilgili yapılacak denetlemede vesayet mahkemesine destek, uygun bir kişinin koruma olarak önerisi, profesyonel bakıcıların kayanılması ve desteği
  • Korumacılığın rehberliği