Komunitetet besimtare

Aq të shumëllojshme si kulturat, janë edhe komunitetet besimtare si dhe botëkuptimet në Hailbron. Këtu janë të përfaqësuara shumë më tepër fe se sa fetë më të mëdha botërore. Për shumë njerëz besimi është një pjesë e rëndësishme në jetë, i cili në situata të ndryshme të jetës dhuron forcë dhe mbështetje. Por ka edhe njerëz të cilët nuk i përkasin asnjë feje. Meqenëse në Gjermani ne kemi liri feje, secili mund ta vendosë vetë, nëse do ai t'i përkasë një feje ose komuniteti besimtar dhe cilës. Informacione të mëtejshme merrni ju nëpërmjet internetit ose edhe mbi referentët e disa organizatave të migrantëve.

Komunitetet besimtare Heilbronn:

Informacione të mëtejshme: