Vendi i takimit

Në Hailbron ka shumë vende interesante të takimit si në qendrat për të rinjtë dhe familjet, në shtëpinë e disa gjeneratave ose po ashtu në shtëpinë e familjes. Atje ju mbështeteni në situata të veçanta të jetës me oferta të gjera kursesh, përkujdesjesh dhe këshillimesh. Nëse ju në kohën tuaj të lirë dëshironi të njihni njerëz nga rrethi i kulturës suaj ose nga një rreth tjetër kulturor, ju mund të merrni pjesë p.sh. në kopshtet ndërkulturorë, të shkoni në aktivitete, të angazhoheni vullnetarisht në projekte si dhe të bëheni aktivë në organizatat e migrantëve/sportive ose në një komunitet besimtarësh.

Projekti i lidhjes me njëri-tjetrin – kopshtet ndërkulturorë
Në Hailbron ka kopshte të ndryshëm ndërkulturorë. Këtu është i ftuar çdo njeri, pavarësisht nga mosha dhe prejardhja, të punojë në një grup në kopshtari, të shkëmbejë mendime dhe të ketë kënaqësi me njëri-tjetrin. Informacione më të hollësishme ju merrni tek vendi i shtabit për pjesëmarrjen dhe integrimin.

Informacione të mëtejshme: