Nxitja gjuhësore në kopshtin e fëmijëve

Arsimimi gjuhësor i integruar në jetën e përditshme kryhet për të gjithë fëmijët në të gjitha institucionet ditore të Hailbronit, nga dita e parë e vizitës së kopshtit të fëmijëve. 1.5 vjet para hyrjes në shkollë shqyrtohen njohurit e gjermanishtes së fëmijëve nëpërmjet seksionit të shëndetësisë në kuadrin e kontrollit për hyrjen në shkollë.Nëse verifikohet gjatë kësaj se fëmija juaj ka nevojë për nxitje të caktuar, atëherë ai merr oferta të veçanta ose direkt në kopshte ditore fëmijësh, ose në institucione të tjera. Cilat oferta ekzistojnë për nxitjen gjuhësore, kjo varet nga institucioni. Për informacione të ofertave për nxitjen gjuhësore drejtohuni tek kopshtet ditore përkatëse të fëmijëve.

Lista e të gjithë kopshteve ditore për fëmijë në Hailbron

 

Informacione të mëtejshme: