Родителски надбавки

Elterngeld (Родителски надбавки)
Родителските надбавки гарантират след раждането на дете един добър старт в съвместния живот с новия член на семейството. Родителите могат да избират между досегашните родителски надбавки (Basiselterngeld) и ElterngeldPlus (Родителски надбавки Плюс) или комбинацията между двете, ако детето е родено след 01.07.2015 г.

Basiselterngeld (Базисни родителски надбавки)
Базисните родителски надбавки се изплащат на майките и бащите за максимум 14 месеца, като те могат да разделят времето свободно помежду си. Единият родител има право да ги получава най-малко два и най-много дванадесет месеца.Самотните родители които получават родителските надбавки като компенсация за отпадналото възнаграждение, могат да получават цели 14 месеца родителски надбавки.

EltergeldPlus (Родителски надбавки Плюс)
Родителските надбавки Плюс са за майки и бащи, които искат да работят на непълно работно време още докато получават родителски надбавки. Сумата на родителските надбавки за един месец се разделя на два месеца родителски надбавки Плюс. Ако бащата и майката решат да работят едновременно четири месеца по 25 до 30 часа седмично и така да си поделят времето с потомството, то в този случай има допълнителен бонус за партньорите под формата на четири допълнителни месеца родителски надбавки Плюс за всеки един от родителите.