Център за професионална информация (BiZ)

BiZ е на разположение на всички, желаещи да се информират за всичко свързано с образование, професия и пазар на труда. Информационното гише служи като централна приемна и информационна служба. Освен това има и работни места с интернет, на които можете да търсите информация в интернет по темите работа и професия, образование и следване, кандидатстване както и чужбина. Тук можете например да проучите онлайн за подходящо място за професионално обучение и за работно място. На компютрите за кандидатстване с цветни принтери, скенер и USB вход можете самостоятелно или с помощта на персонала да си съставите документите за кандидатстване. Има още много други предложения – например читалня или инфо-екран с информация за мероприятията. Всички консултации на Агенцията по труда са безплатни за всеки.