Здравно осигуряване

Всеки жител на Германия трябва да е здравно осигурен. Има голям брой държавни и частни здравни каси. С ключовата дума "Krankenkasse" в интернет ще намерите списък. Моля сравнете и тук услугите и членските такси. Записването може да стане чрез работодателя, Агенцията по труда, Центъра за работа или като директно отидете в здравната каса. Ако единият брачен партньор е осигурен, може към него да се осигурят и другия партньор и общите деца (семейна застраховка).