Разрешение за постоянно пребиваване в ЕС

Разрешението за постоянно пребиваване-ЕС е безсрочен титул за пребиваване. С него имате същите права като при разрешението за установяване. Вие можете да живеете, работите или следвате при облекчени условия в страните от Европейския съюз.