Кметството

Кметството, респективно градската управа са точния адрес за всички граждани, които искат да подадат документи за паспорт например или да регистрират автомобил. Но и всеки, който посещава музей или пуска в къщи кранчето на водата е в контакт с градската управа. Защото на града принадлежат бюра, служби и собствени предприятия като театъра и фирмите за събиране на отпадъци, културни институции и множество ООД-та като общинската комунална фирма и клиниката. Градската управа от своя страна се дели на четири отдела, всеки ръководен от кметица или кмет.

Кметството, респективно градската управа са точния адрес за всички граждани, които искат да подадат документи за паспорт например или да регистрират автомобил. Но и всеки, който посещава музей или пуска в къщи кранчето на водата е в контакт с градската управа. Защото на града принадлежат бюра, служби и собствени предприятия като театъра и фирмите за събиране на отпадъци, културни институции и множество ООД-та като общинската комунална фирма и клиниката. Градската управа от своя страна се дели на четири отдела, всеки ръководен от кметица или кмет.