Работното сдружение (ARGE) работа с бежанци

Хайлброн е обединение от институции за независимо социално подпомагане Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Heilbronn e.V., Каритас Хайлброн-Хоенлое и Kreisdiakonieverband за град и окръг Хайлброн по поръчка на град Хайлброн. Служителите на ARGE работа с бежанци придружават и консултират доброволчески работни групи както и доброволци, които са активни без работна група. Освен това те организират обучения по специфични теми, за да ги подкрепят и поощряват в работата им. Благодарение на тясното си сътрудничество с градските социални служби, с отговорниците за работата с бежанци и с миграционните консултативни бюра, ARGE може да даде информация, къде е необходима помощ в момента, съотв. да посредничи според специфичната тема. В резултат на което служителите на ARGE са не само лица за контакти за вече активни помощници, но и за заинтересовани за доброволческа служба в областта на работата с бежанци. След разширяването на ARGE с теми от управлението на интеграцията се провеждат и проекти според нуждите в областите достъп до пазара на труда, посредничество при намирането на жилища, здраве, социално включване и предотвратяване на дългове.

Вие искате да помогнете? Да се включите? Да се информирате? Да дадете идеи?

Ние ще се радваме да се свържете с нас!