Обръщение Бюро за гражданска активност и интеграция

Скъпи нови съграждани,

всяка година в Хайлброн идват хиляди хора от други култури.Техните причини са различни: Много от тях са привлечени от фирми и работят тук. Много хора се местят при семействата си, искат да следват тук, използват свободата на движение в рамките на Европа, избягали са или са се преместили по любов. Ние приветстваме всички Вас с Добре дошли в нашия град и се радваме на Вашия интерес, да живеете тук и да станете част от нашето общество. Тъй като нашите структури в ежедневието често са много по-различни от тези в страните, от които идвате, в част Б на брошурата ние събрахме за Вас повече информация по темата установяване в Хайлброн. Тук ще намерите още лица за контакти и бюра, които ще Ви консултират, ще Ви информират и могат да улеснят пътя Ви към обществото на Хайлброн.

Roswitha Keicher

Ръководител
Бюро за гражданска активност и интеграция

Скъпи нови съграждани,

Успешната интеграция започва с гостоприемната култура. Но само приветстването за добре дошли не е достатъчно. Добри структури и положително отношение към новото са част от предпоставките, за да могат хората от други страни да свикнат тук. При това взаимното опознаване е важно не само в началото, то е постоянен процес за мирно съвместно съжителство в многообразие и интеркултурност.

Съветът за гражданска активност и интеграция, казва по този въпрос следното: "Нашата задача е да посредничим в диалога между културите. Ние работим за сдружаване на гражданите от Хайлброн, независимо от техния произход. Защото многообразието на културите e част от символа на града, точно както и хубавото Кате и внушителната Килианска църква. Ние си пожелаваме Хайлброн да стане дом за всички националности, които живеят тук и работим целенасочено в тази посока. Съветът се вижда и като обединение от култури  за благото на всички граждани на Хайлброн."

от името на Съвет за гражданска активност и интеграция