Обръщение Бюро за гражданска активност и интеграция

Скъпи нови съграждани,

Успешната интеграция започва с гостоприемната култура. Но само приветстването за добре дошли не е достатъчно. Добри структури и положително отношение към новото са част от предпоставките, за да могат хората от други страни да свикнат тук. При това взаимното опознаване е важно не само в началото, то е постоянен процес за мирно съвместно съжителство в многообразие и интеркултурност.

Съветът за гражданска активност и интеграция, казва по този въпрос следното: "Нашата задача е да посредничим в диалога между културите. Ние работим за сдружаване на гражданите от Хайлброн, независимо от техния произход. Защото многообразието на културите e част от символа на града, точно както и хубавото Кате и внушителната Килианска църква. Ние си пожелаваме Хайлброн да стане дом за всички националности, които живеят тук и работим целенасочено в тази посока. Съветът се вижда и като обединение от култури  за благото на всички граждани на Хайлброн."

от името на Съвет за гражданска активност и интеграция