Предложения за обучение на библиотеката в Хайлброн

В медийните предложения на градската библиотека ще намерите много обучаващи материали и езикови курсове, като например на темата немски като чужд език. На интернет страницата си https://stadtbibliothek.heilbronn.de градската библиотека предлага онлайн езикови курсове. Можете да учите английски, френски, испански, италиански и немски език - удобно на компютъра в къщи или на път. Видео-обученията предават запас от думи и граматика на различни учебни нива. За учене можете да използвате и работните места в библиотеката в K3. Там има работни места с компютри и лаптопи, програми за обработка на текст и изображение, скенери и принтери. Има безжичен интернет. Екипът на библиотеката ще Ви подкрепи по всяко време при избора на подходящия учебен метод и ще ви помогне при работата с онлайн предложенията.

Групата Немски се провежда всеки понеделник от 15 часа в Volkshochschule Heilbronn (Im Deutschhof, Kirchbrunnenstr.12). Това е отворена среща за всички, които в момента учат немски език и биха искали да говорят повече.

Жени и мъже доброволци са на разположение като събеседници. Не се изисква записване.

Повече информация: https://www.treffpunkt-deutsch.org/