Информационно бюро за интеграционни курсове

Ако искате да участвате в интеграционен курс, в Информационното бюро за интеграционни курсове в кметството ще получите информация за протичането на интеграционните курсове и ще Ви консултират, кой интеграционен курс е най-подходящ за Вас. Моля, донесете в Информационното бюро паспорта си и ако имате валидно решение за плащанe на пари за безработен II или на помощи за наем. С тях може да бъде подадена молба за освобождаване от разходите при Федералната служба за миграция и бежанци (BAMF). BAMF решава дали можете да бъдете освободени от разходите. Ако завършите успешно курса, ще получите сертификат за езиковите Ви познания на ниво B1 както и удостоверение за участие в теста "Живот в Германия". Всички, които не са длъжни да посещават интеграционен курс, могат да подадат директно при организатора на курса молба за допускане до интеграционен курс.

Упътване за интеграционен курс