Бюра за консултация на мигранти

За да Ви е по-лесно в началото в Хайлброн бюрата за консултация на мигранти ще Ви помогнат при интеграцията в новата житейска и работна среда. Има бюра за консултации на възрастни (MBE) и такива за младежи (JMD). Службата за младежи мигранти (JMD) отговаря за лица от 12 до 27 години. Лицата над 27 години могат да се обърнат към Консултациите за възрастни мигранти (MBE). Съответните лица за контакти при Каритас (Caritas), Диаконие (Diakonie), INVIA и от Немския червен кръст ще Ви консултират и подпомогнат индивидуално и безплатно по следните въпроси:

  • училище, образование, професия
  • изучаване на немски език, интеграционни курсове
  • работа, търсене на работа, безработица
  • признаване на чуждестранни дипломи и професионални квалификации
  • пребиваване, гражданство
  • присъединяване на семейството
  • социални помощи, семейни помощи
  • работа със служби, учреждения и институции
  • лични въпроси и въпроси свързани с имиграцията
  • възможности за свободното време и за контакти