Dostęp do rynku pracy

Dostęp do rynku pracy jest dla osób z tłem migracyjnym nie zawsze łatwy. Obywatele UE mają wolny dostęp i nie potrzebują pozwolenia na pracę. Osoby z państw trzecich potrzebują pozwolenie na pracę (patrz również „niebieska karta”), jeśli chcą pracować w Niemczech.

Jaki dostęp mają Państwo do rynku pracy, możecie sami przeczytać w dokumencie pobytowym.

Mogą w nim być zawarte następujące uwagi:

  • Działalność zarobkowa dozwolona (niem. Erwerbstätigkeit gestattet)
    Zgodnie z tą decyzją można podjąć każdą pracę najemną lub na własny rachunek.
  • Zatrudnienie dozwolone (niem. Beschäftigung gestattet)
    Zgodnie z tą decyzją można wykonywać każdą pracę najemną. Nie wolno jednak prowadzić własnej działalności.
  • Podjęcie pracy jedynie z zezwoleniem Urzędu ds. Cudzoziemców (niem. Arbeitsaufnahme nur mit Genehmigung der Ausländerbehörde)
    Wniosek o pozwolenie należy złożyć w Urzędzie ds. Cudzoziemców. Konieczne jest w tym celu pisemne zapewnienie o zatrudnieniu lub lepiej umowa o pracę.

W przypadku pytań w tej kwestii prosimy o kontakt z Urzędem ds. Cudzoziemców lub Urzędem Pracy.

Dalsze informacje: