Urząd Stanu Cywilnego

W Urzędzie Spraw Obywatelskich (niem. Bürgeramt) znajduje się również Urząd Stanu Cywilnego (niem. Standesamt), do którego kompetencji należą: 

 • przyjmowanie zgłoszeń zamiaru zawarcia związku małżeńskiego
 • przyjmowanie zgłoszeń narodzin dziecka 
 • przyjmowanie zgłoszeń zgonów 
 • uznawanie zagranicznych rozwodów 
 • sporządzanie aktów stanu cywilnego 
 • przyjmowanie zaświadczeń o zdolności do zawarcia małżeństwa (w celu zawarcia związku małżeńskiego za granicą) 
 • udzielanie ślubu 
 • deklaracje o wystąpieniu z Kościoła 
 • zmiana nazwiska 
 • przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa

Dla dzielnic Biberach, Frankenbach i Kirchhausen odpowiednimi są USC dzielnicowe w Urzędach Spraw Obywatelskich (niem. Bürgeramt).

W Urzędzie Spraw Obywatelskich (niem. Bürgeramt) znajduje się również Urząd Stanu Cywilnego (niem. Standesamt), do którego kompetencji należą: 

 • przyjmowanie zgłoszeń zamiaru zawarcia związku małżeńskiego
 • przyjmowanie zgłoszeń narodzin dziecka 
 • przyjmowanie zgłoszeń zgonów 
 • uznawanie zagranicznych rozwodów 
 • sporządzanie aktów stanu cywilnego 
 • przyjmowanie zaświadczeń o zdolności do zawarcia małżeństwa (w celu zawarcia związku małżeńskiego za granicą) 
 • udzielanie ślubu 
 • deklaracje o wystąpieniu z Kościoła 
 • zmiana nazwiska 
 • przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa

Dla dzielnic Biberach, Frankenbach i Kirchhausen odpowiednimi są USC dzielnicowe w Urzędach Spraw Obywatelskich (niem. Bürgeramt).