Събиране и извозване на отпадъци

В Хайлброн събирането и извозването на боклука се извършва в контейнери за битови отпадъци, в контейнери за биологични отпадъци, в жълти чували, съответно жълти контейнери (за леки опаковки), сини контейнери (стара хартия), както и в депа за рециклиране (Recyclinghоf). Контейнерите за отпадъци са собственост на град Хайлброн. За да се снабдите с необходимите контейнери за отпадъци или да се освободите от обемисти отпадъци, обърнете се директно към фирмите за събиране и извозване на отпадъци. При смяна на жилището в рамките на Хайлброн, си вземете и контейнера за боклук, в случай че на новия Ви адрес няма контейнери за общо ползване. Ако се изнасяте от Хайлброн, трябва да информирате фирмата за събиране и извозване на отпадъци, за да прибере контейнерите за отпадъци. Ако си вземате контейнера (при преместване) или ако е необходимо прибиране (при напускане на града), трябва да съобщите това писмено на фирмата за събиране и извозване на отпадъци 14 дни преди преместването или напускането на града.

Друга информация

Abfallratgeber-App (Апликация с наръчник за отпадъци)
Апликацията с наръчник за отпадъци на фирмата за събиране и извозване на отпадъци на град Хайлброн напомня кога се изпразват контейнерите за битови отпадъци, за биологични отпадъци, сините и жълтите контейнери/чували; дава информация, как и съответно къде се изхвърлят различните отпадъци, показва датите на събиране на вредни отпадъци, както и на клонки от дървета и храсти, показва всички адреси на депата за рециклиране, както и местата за събиране на старо стъкло и стари текстилни изделия, показва къде се продават чували за битови отпадъци, навигира до посочените места.

Задължение за почистване на сняг и опесъчаване
За отстраняването на сняг и лед по тротоарите по принцип отговорят собствениците на имота и къщата. Дали и като наемател или арендатор също сте задължени да почиствате сняг и лед, е регламентирано индивидуално в договора Ви за наем.

Време за почистване и опесъчаване
От понеделник до събота тротоарите трябва да са почистени от лед и сняг и опесъчени до 08:30 часа, в неделя и през празнични дни до 09:00 часа. Задължението за почистване приключва в 21:00 часа.