Жилище

Идеален начин да намерите подходящо жилище е във вестниците, в интернет или при жилищните предприятия. Адресите ще намерите в брошурата "Информация и съвети за търсещите жилище и наемателите в Хайлброн", която можете да свалите от интернет. Имайте предвид, че при сключване на договор за наем повечето наемодатели изискват като гаранция депозит в размер на два до три студени месечни наема (наем без консумативите).