Премахване на бариери & включване

Около 10% от жителите на Хайлброн са с признато тежко увреждане. Още повече хора с увреждания идват ежедневно в града за да работят тук или да използват голямото разнообразие от училища или да прекарат активно свободното си време. Градската администрация отдава голямо значение на реализацията на премахването на бариери и включването. Включването означава равноправно съжителство на хора с и без увреждания както и неограничен достъп до обществения живот.

От 2016 г. град Хайлброн има отговорник за включването. Тя е лицето за контакти по темата „Премахване на бариери“ и „Включване“. В работата си тя е:

  • доверено лице за жителите с увреждания и техните близки във всички области на живота, както и омбудсман при оплаквания.
  • съветник на градската администрация относно интересите на хората с увреждания.

Тя се застъпва:

  • хората с увреждания да участват равноправно и самоопределящо в обществения живот.
  • да се премахнат бариерите.
  • в Хайлброн да се прилага Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.
  • обществото да се сензибилизира за нуждите на хората с увреждания и включването да се приема като напълно естествено в общественото съзнание.

Бюрото на отговорника за включването се подкрепя от Министерството на социалните грижи и интеграцията със средства на провинцията Баден-Вюртемберг.