Каране на колело

Каране на колело
Да караш колело е стилно, здравословно, щади околната среда и освен това в повечето случаи е най-бързият начин да се придвижваш в града. Затова Хайлброн си е поставил за цел, да поощрява карането на колело и да стане още по - удобен за велосипедисти. Благодарение на разположението си в долината на река Некар, на компактната структура на града и на 230 км обозначени велоалеи, Хайлброн предлага отлични условия за колоездачи. Упътващи табелки със зелен шрифт на бял фон улесняват ориентацията на велосипедистите в Хайлброн. Те са разположени на важни места – там, където маршрутите се пресичат или разделят.
Упълномощеният относно велосипедния транспорт в Хайлброн е лицето за контакти в градската администрация на Хайлброн за въпроси, свързани с велосипедния транспорт в град Хайлброн. Той съветва, помага и посредничи при въпросите, с които се сблъскват колоездачите в ежедневието.

Ходете пеша
Град Хайлброн заяви, че ще подкрепя екологични начини за придвижване! Упълномощеният за пешеходците е основното лице за контакти в Хайлброн за пешеходци. Така Хайлброн прави следваща крачка към създаването на град приятен за пешеходци. Целта е, Хайлброн да изгради взаимосвързана мрежа от атрактивни пешеходни пътища. Градът иска, ходенето пеша да придобие важно значение като интелигентна форма на мобилност.