Търсене на работно място

Ако желаете да работите, трябва самите Вие да сте активни и да търсите работа. Има много начини да си намерите работа, като например чрез:

  • Агенцията по труда Хайлброн
  • Център за работа Хайлброн
  • Вестници с обяви за работа
  • Интернет (трудови борси)
  • Интернет страници на предприятия
  • Агенция за временна заетост
  • Регистрация в социалните мрежи за професионални контакти

Повече информация: