Разрешение за временно пребиваване

Разрешението за временно пребиваване винаги е с определен срок. Когато срокът изтече, можете да подадете молба за удължаване. Дали ще бъде удължено разрешението за временно пребиваване зависи от различни предпоставки като напр. от редовното посещение на интеграционен курс. Вие можете да подадете молба за разрешение за временно пребиваване по следните причини:

  • образование
  • работа
  • международноправни, хуманитарни или политически причини
  • семейство