Разрешение за установяване

С разрешение за установяване имате право да работите в Германия. Разрешението за установяване е безсрочно. По принцип, за да го получите трябва да сте имали 5 години разрешение за временно пребиваване, да осигурявате достатъчно и самостоятелно издръжката за себе си и семейството си и да удостоверите достатъчно познания по немски език (B1) и успешното завършване на интеграционен курс. В извънредни случаи, като например при висококвалифицирани имигранти, може да се издаде разрешение за установяване и без предпоставките за време.