Служба за чужденци

Службата за чужденци взема въз основа на Закона за пребиваване решения по следните въпроси:

  • влизане в държавата
  • пребиваване
  • установяване
  • упражняване на трудова дейност от чужденци

Там освен това ще получите удостоверението за жилище, удостоверението за работодателя както и информация за интеграционните курсове.

Други формуляри